Kế hoạch Chương trình "Trường tôi là số 1"

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám hiệu và sự đồng ý của lãnh đạo các Khoa/Phòng/Ban, Hội Sinh viên Trường triển khai Chương trình "Trường tôi là số 1":

1. Thời gian: 13g00 - 16g00 ngày 31/10/2017 (thứ Ba)
2. Địa điểm: Cơ sở 138 Hà Huy Giáp
3. Số lượng sinh viên cần triệu tập: khoảng 200 sinh viên (tham gia nhảy FlashMob) + khoảng 300 sinh viên (tham gia cổ vũ).
4. THỜI GIAN TẬP LUYỆN: Khoảng 3 buổi, tập từ 17g00 - 19g00 các ngày: 25/10 - 26/10 - 27/10.
 
Nội dung kế hoạch và các tài liệu cần thiết xin đính kèm.
Khuyến khích sinh viên đăng ký tham gia tại trang web: https://goo.gl/KFbaUu  để Ban Tổ chức dễ kiểm soát
Kết quả đăng ký của sinh viên được cập nhật tại đây: https://goo.gl/Ugp3Zi
Mọi chi tiết xin liên hệ Đ/c Vũ Linh: 0987.158.542