Thông báo Hội đồng bảo vệ đề tài TTTN khóa 11_CNTT

 

Thời gian: Thứ Hai, ngày 07/05/2015. Bắt đầu từ 13 giờ 15. (Sinh viên và thư ký có mặt lúc 13 giờ 00 để chuẩn bị phòng).

Yêu cầu: 

1. Sinh viên hoàn tất học phí trước buổi báo cáo, khoa sẽ không giải quyết cho bất cứ trường hợp nào còn nợ học phí.

2. Sinh viên vắng mặt trong buổi báo cáo xem

 như 0 điểm môn học này.

3. Trang phục: Sinh viên mặc áo đồng phục của Trường hoặc áo sơ mi trắng, quần đồng màu, bỏ áo vào quần (Nữ có thể mặc váy công sở).

4. Nội dung: Mỗi nhóm chuẩn bị tóm tắt nội dung đề tài trong 10 - 15 slide (in ra làm 2 bảng để nộp cho thư ký hội đồng vào đầu giờ), thuyết trình trong vòng 5 đến 7 phút. Demo chương trình khi hội đồng yêu cầu.  Thành viên hội đồng sẽ hỏi từng thành viên của nhóm và cho điểm theo từng thành viên. (Sinh viên tự chuẩn bị Laptop).

5. Tất cả sinh viên phải đến đúng giờ để chuẩn bị phòng hội đồng (máy chiếu, micro, Laptop, Trang trí phòng hội đồng và nộp slide cho thư ký hội đồng,...). Tất cả sinh viên phải ở lại suốt buổi báo cáo.

6. Danh sách Hội đồng:

-           Hội đồng 1: Lớp C11QM1, phòng: B4.2

 

-           Hội đồng 2: Lớp C11PM1, phòng: B4.1