Thông báo triển khai Chương trình Xuân may mắn cho học sinh, sinh viên HIAST năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-HSV ngày 27/12/2017 về việc tổ chức Chiến dịch Xuân Tình nguyện; Căn cứ nội dung hoạt động của đội hình Xuân Khởi nghiệp. Nhằm tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên được nhận phần quà Tết may mắn có giá trị cao, Ban Chỉ huy Chiến dịch xin thông báo triển khai Chương trình “Xuân May Mắn” dành cho học sinh, sinh viên của Nhà trường, cụ thể như sau:
1.Thời gian - Địa điểm - Đối tượng tham gia:
-Thời gian triển khai chương trình: từ 16/1/2018 - 22/1/2018.
-Địa điểm: Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.
-Đối tượng: Toàn thể học sinh, sinh viên hệ chính quy của Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.
2.Tổng giá trị giải thưởng (dự kiến): 7.000.000đ (Bảy triệu đồng).
Chi tiết cách thức tham gia và thể lệ chương trình xin xem file đính kèm.