Thông báo V/v Mời sinh viên tiếp tục đăng ký tham gia Xuân Tình nguyện năm 2018

Hưởng ứng chiến dịch Xuân Tình nguyện TP. Hồ Chí Minh lần thứ X - năm 2018; Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên Trường năm học 2017 - 2018; tạo môi trường tích cực để rèn luyện nhân cách, năng lực công tác quần chúng và bản lĩnh chính trị cho Hội viên, sinh viên trong Trường; đồng thời đáp ứng nhu cầu hoạt động xã hội, nhu cầu cống hiến sức trẻ của đông đảo sinh viên trong dịp Tết nguyên đán 2018. Hội Sinh viên Trường lên phương án tổ chức Chiến dịch Xuân Tình nguyện năm 2018 và thông báo mời sinh viên đăng ký tình nguyện tham gia chiến dịch. Nội dung cụ thể xin xem file thông báo đính kèm.

Đăng ký nhanh chóng tại địa chỉ: http://goo.gl/jRQzJa
Trân trọng cảm ơn.
 
P/s: Hội Sinh viên cũng xin gửi kèm theo danh sách sinh viên tình nguyện đăng ký tham gia tính đến 7g00 ngày 5/1/2018 (đính kèm sau thông báo).