Thông báo về việc nhận phiếu kết quả đăng ký học lại học kỳ I năm học 2017-2018

Sinh viên đăng ký học lại các môn không có trong thời khóa biểu chính thức (Anh văn 1, 2, Toán cao cấp, Vật lý, xác suất thống kê, Tin học đại cương .....) nhanh chóng liên hệ Giáo viên chủ nhiệm hoặc văn phòng khoa để nhận phiếu kết quả.

Lưu ý: Đến ngày 23/11/2017 môn học nào chưa đủ 10 sinh viên đóng học phí (đối với môn học có >= 10 sinh viên đăng ký) và 100% sinh viên đóng học phí (đối với môn học dưới 10 sinh viên đăng ký) thì sẽ bị hủy lớp học.

Thời khóa biểu chính thức dự kiến sẽ học ngày 30/11/2017.