Thông báo về việc học lại môn Anh Văn 3

Tất cả sinh viên các khóa còn nợ môn ANH VĂN 3 nhanh chóng liên hệ Giáo viên chủ nhiệm hoặc văn phòng khoa Kỹ thuật - Công nghệ để đăng ký học lại.

Thơi gian: Từ nay đến hết ngày 22/7/2017