Thông báo về việc học lại môn Cơ lý thuyết

Tất cả sinh viên từ khóa 11 trở về trước còn nợ môn Cơ lý thuyết liên hệ VP Khoa Kỹ Thuật - Công nghệ (A5.5) để đăng ký học lại.

Hạn cuối: Thứ Hai, ngày 10/7/2017.