Dự kiến danh sách xét TN khóa 10 và các khóa trước đợt 9/2017(lần cuối)

Sinh viên xem file đính kèm và phản hồi trươc ngày 14.9.2017

Ngày 15/0962017, sẽ có quyết định chính thức. 

Mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.
Attachments:
Download this file (TN Khoa 10 (4).xls)TN Khoa 10 (4).xls