Điều chỉnh Lịch Thi C13 Tin học và pháp luật

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (c13 (2).pdf)c13 (2).pdf

Lịch thi môn Hóa Sinh C13CTP1,C13CSH1,C13CMT1

Sinh viên xem file đính kèm. 

Lịch thi kết thúc môn Xác suất thông kê

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi môn Kinh Tế môi trường_Học lại

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi kết thúc môn học kỳ 1 năm 2017-2018 sinh viên Khóa 13

Sinh viên xem file đính kèm.

Điều chỉnh lịch thi môn Hóa đại cương_Học lại

Sinh viên xem file đính kèm.

Lịch thi kết thúc môn lớp học lại môn Hóa Đại cương và Anh văn chuyên ngành Môi trường

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi kết thúc môn Mạng lưới cấp thoát nước, Mạch điện

Sinh viên xem file đính kèm.

Lưu ý: Sinh viên hoàn tất học phí trước ngày thi. SINH VIÊN CHƯA HOÀN TẤT HỌC PHÍ SẼ KHÔNG ĐƯỢC DỰ THI.

Lịch thi kết thúc môn học kỳ 3 năm 2016-2017

Sinh viên xem file đính kèm.

Lưu ý: Sinh viên hoàn tất học phí trước ngày thi. Mọi trường mọi nợ học phí sẽ không được phép dự thi.

Lịch thi môn sinh học tế bào

Sinh viên xem file đính kèm.