Lịch Thi Khoa 13 HKII năm học 2017-2018

Sinh viên xem file đính kèm.

Lịch thị lần 2 Khóa 13

Sinh viên xem file đính kèm..

Điểm thi sinh viên xem tại: http://www.hiast.edu.vn/pdt/index.php/en/xem-b-ng-di-m-g-c

Attachments:
Download this file (THILAi2.pdf)THILAi2.pdf

Lịch thi Học kì I đợt 3 năm học 2017-2018 Sinh viên khóa 11,12 và học lại

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (HK1_dot3_KT_CN.pdf)HK1_dot3_KT_CN.pdf

Lịch thi kết thúc môn chung học kì 1 đợt 3 năm học 2017- 2018 môn Anh văn 1

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (C13MC15.pdf)C13MC15.pdf

Lịch Thi Học kì 1 đợt 2 năm học 2017-2018

Sinh viên xem file đính kèm.

 

 

Điểu chỉnh lịch thi kết thúc học kì 1 2017- 2018 đợt 1

1. Sửa môn Anh văn 3  ngày 23/10/17 qua ngày 24/10/17  

2. Dời ngày thi  môn thi toán-tin (trùng lịch)

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (Khoa KT-CN (1).pdf)Khoa KT-CN (1).pdf

Lịch thi kết thúc môn học kỳ 1 năm 2017-2018

Sinh viên xem file đính kèm.

 

Điều chỉnh Lịch Thi C13 Tin học và pháp luật

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (c13 (2).pdf)c13 (2).pdf

Lịch thi môn Hóa Sinh C13CTP1,C13CSH1,C13CMT1

Sinh viên xem file đính kèm. 

Lịch thi kết thúc môn Xác suất thông kê

Sinh viên xem file đính kèm