Điều chỉnh lịch thi C13KML1

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (c13kml1.pdf)c13kml1.pdf

Lịch Thi HK2 đợt 2 năm học 2017-2018

Sinh  viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (KT-CN - (2).pdf)KT-CN - (2).pdf
Download this file (KT.pdf)KT.pdf

Điều chỉnh lịch thi Anh văn 2 C13

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (DOC010318.pdf)DOC010318.pdf

Lịch thi HK2 C11,C12 đợt 1 Năm học 2017-2018

Sinh viên xem file đính kèm

Lưu ý: Môn Kỹ năng nghề nghiệp đã thi.

Điều chỉnh lịch thi khóa 13

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (c13dc.pdf)c13dc.pdf

Lịch thi khóa 11 lớp C11CK1

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (c11ck1.pdf)c11ck1.pdf

Lịch Thi Khoa 13 HKII năm học 2017-2018

Sinh viên xem file đính kèm.

Lịch thị lần 2 Khóa 13

Sinh viên xem file đính kèm..

Điểm thi sinh viên xem tại: http://www.hiast.edu.vn/pdt/index.php/en/xem-b-ng-di-m-g-c

Attachments:
Download this file (THILAi2.pdf)THILAi2.pdf

Lịch thi Học kì I đợt 3 năm học 2017-2018 Sinh viên khóa 11,12 và học lại

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (HK1_dot3_KT_CN.pdf)HK1_dot3_KT_CN.pdf

Lịch thi kết thúc môn chung học kì 1 đợt 3 năm học 2017- 2018 môn Anh văn 1

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (C13MC15.pdf)C13MC15.pdf