B 45_BGH: Thông báo V/v tiếp nhận hồ sơ dự xét học bổng bảo trợ Hy vọng năm học 2018-2019 (của cố Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Khang).

Sinh  viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (TB 45_09.8.18.pdf)TB 45_09.8.18.pdf