Điểm thi HKI_22-23_các lớp C17KML1; C17CCK1, C17DDT1, C17KXD1, C17CTP1, C17CTT1, C17TDH1, C17COT1 và Tin học 1 nhóm 5 Khóa 18

Sinh viên xem file đính kèm