Điểm thi Lần 2 - HK3 - 21-22. và điểm thi Môn GDTC1 + Chính trị 1 - Khóa 18

Sinh viên xem file đính kèm

Bảng điểm Thực tập tốt nghiệp C16TDH1

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (Diem thi C16TDH1.pdf)Diem thi C16TDH1.pdf

Điểm thi các lớp C17COT1; C12PM1; C16CTT1

Sinh viên xem file đính kèm

Điểm thi HK3 - 21+22 - Môn Pháp luật + Chính trị 2 - Khóa 17

Sinh viên xem file đính kèm

Điểm thi Anh văn 3 Khóa 17_HKIII_2021-2022

Sinh viên xem file đính kèm

Điểm thi tin học 2 khóa 17 học kỳ II năm học 2021-2022

Sinh viên xem file đính kèm

Điểm lần 2 học kỳ 2_2021-2022_C16CTP1_C17DDT1_C17KML1_08.9.2022

Sinh viên xem file đính kèm

Bảng điểm các lớp C16DDT1; C16CCK1; C17CTT1; C17COT1; C17TDH1; C17CCK1; C17COT1;

Sinh viên xem file đính kèm

Điểm thi lần 2 tin học 1_HK1_2021-2022

Sinh viên xem file đính kèm

Điểm thi cập nhật ngày 26.8.2022_C17KXD1_C17QX1_C6CTP1_C17KML1_C17CCKL1_C17KML1

Sinh viên xem file đính kèm