More Articles...

 1. TB 138_BGH: Thông báo V/v thu học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018
 2. TB 129_BGH: Thông báo về lịch trình đăng ký học phần học kỳ II năm học 2017-2018 bậc CĐ Khóa 11, 12 và TCCN Khóa 12.
 3. TB 130_BGH: Thông báo lịch trình đăng ký môn học học kỳ II năm học 2017-2018 bậc CĐ và Trung cấp Khóa 13.
 4. Danh sách phân công GCHD Đồ án chuyên ngành khóa 11
 5. TB 123_BGH: Thông báo V/v phân công tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.
 6. TB 122_BGH: Thông báo V/v Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2017.
 7. TB 121_BGH: Thông báo về việc khám sức khỏe bổ sung cho HSSV Khóa 13
 8. TB 110_BGH: Thông báo V/v tổ chức khám sức khỏe cho HSSV Khóa 13.
 9. QĐ 102_BGH: Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2016-2017.
 10. QĐ 103_BGH: Quyết định về việc giảm học phí cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2016-2017.
 11. TB 105_BGH: Thông báo về việc thu bảo hiểm y tế HSSV năm học 2017-2018.
 12. Thông báo nhận hồ sơ dự xét học bổng dành cho Tân Sinh viên (Khóa 13)
 13. QĐ 45_HĐQT: Quyết định V/v giảm học phí cho sinh viên có người thân nhập học và đang học tại Trường.
 14. TB 104_BGH: Thông báo V/v nghỉ Lê Quốc khánh 2/9 đối với học sinh, sinh viên.
 15. TB 74_BGH: Thông báo lịch trình đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018 bậc Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp chính quy.
 16. Thông báo lịch bù môn Hệ Thống Nhúng
 17. TKB học bù môn Kiến trúc dân dụng và Công nghiệp
 18. Thông báo về việc tổ chức Lễ Ra quân Mùa hè Xanh 2017
 19. Về việc tổ chức tư vấn Du học và Xuất khẩu lao động cho sinh viên năm 3 Hiast
 20. Thông báo về việc mở lớp học lại môn Toán Cao Cấp và Xác Suất Thống Kê