filefile_put_contents BỘ MÔN CƠ BẢN - Buổi học thực tế môn đường lối cách mạng của ĐCSVN

Buổi học thực tế môn đường lối cách mạng của ĐCSVN

Nâng cao hiệu quả việc dạy học các môn lý luận chính trị, Bộ Môn cơ bản tổ chức các buổi học thực tế tại bảo tàng, khu căn cứ cách mạng. không khí buổi học thêm sinh động và đạt kết quả tốt.

Hình ảnh hoạt động