logo

Lịch sinh hoạt đầu khóa năm học 2017-2018 của sinh viên Cao đẳng mới nhập học - Khóa 13 bắt đầu từ ngày 01/8/2017

THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT ĐẦU KHÓA NĂM HỌC 2017 – 2018

DÀNH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 13

(Từ ngày 01/08/2017 đến ngày 05/08/2017)                                                      

Thứ - Ngày THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
BUỔI GIỜ 01/08/2017 02/08/2017 03/08/2017 04/08/2017 05/08/2017
             


Sáng

8h00 đến 11h00

8h00 - 9h30

Lễ đón tiếp tân sinh viên

Chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chuỗi hoạt động của Đoàn Thanh niên Và Hội Sinh viên

Chuỗi hoạt động của Phòng Đào tạo và Đảm bảo chất lượng

Chuỗi hoạt động của Phòng Công tác Sinh  viên và Tuyển sinh

9h30 - 10h00 Giải lao Giải lao Giải lao
10h00-11h00 Chuyên đề: Kỹ năng sống và học tập trong Trường CĐ-ĐH Chuyên đề: Sống, học tập và làm việc theo Pháp luật.   Chuyên đề: Kỹ năng sống và học tập trong Trường CĐ-ĐH
Địa điểm học tập Hội trường Hội trường Hội trường Hội trường Hội trường