http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.tuyen dunggk-is-96.pnglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 1gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 17gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 4gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.a7gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 14gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 10gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 16gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 6gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 12gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 9gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 11gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 18gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 2gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 36gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 23gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 21gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 22gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 24gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 25gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 37gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 39gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 27gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 30gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 38gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 31gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 35gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 34gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 32gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 33gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 26gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 42gk-is-96.jpglink
http://www.hiast.edu.vn/hotrosinhvien/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_Tintuc.TDTT_10.8.2013.TDTT 41gk-is-96.jpglink
«
»
Loading…
Google+

Tin nổi bật

TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN KÊNH (otc)

 Mã số việc làm: VL0414.04

Chi tiết về công việc:

TUYỂN NHÂN VIÊN CƠ KHÍ

 Mã số việc làm: VL0414.03

Chi tiết về công việc:

Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

  Mã số việc làm: VL0414.02

Chi tiết về công việc:

TUYỂN 200 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

 Mã số việc làm: VL0414.01

Chi tiết về công việc:

TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP

 Mã số việc làm : VL0314.12
Chi tiết về công việc:

TUYỂN 06 NHÂN VIÊN KINH DOANH

 Mã số việc làm : VL0314.11

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh

Mã số việc làm : VL0314.10
Chi tiết về công việc:
 

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật

Mã số việc làm : VL0314.09
Chi tiết về công việc:
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Công Nghệ TP.Hồ Chí Minh                                        
HỖ TRỢ SINH VIÊN - HỌC SINH HIAST
Địa chỉ: Lầu 02, 103 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 62 648 953      Email : htsv_qhdn @ hiast.edu.vn 
 
HIAST 2017 - Hỗ trợ sinh viên HIAST - TRANG CHỦ.
Powered by Joomla 1.7 Templates