Từ 08/05/2017 đến 14/05/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 08 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 năm 2017)

Thứ / Ngày

Nội dung công việc

Chủ trì

Chuẩn bị

Địa điểm

Thành phần tham dự

Thứ hai

(08/5/2017)

08g00: Họp Giao ban tháng 5.

BGH

P. TC-HC,

P.QTCSVC

Phòng Hội thảo A3.3

BGH; Trưởng các Phòng, Khoa, Ban,Giám đốc các Trung tâm; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN và Chủ tịch Hội sinh viên.

Thứ ba

(09/5/2017)

         

Thứ tư

(10/5/2017)

13g30: Báo cáo công tác Kiểm tra Năm học 2016 -2017 với Hội Sinh viên TP.

BTK HSV

BTK HSV

Phòng Hội thảo A3.3

Đoàn Kiểm tra số 5 HSV TP; Đại diện Đảng uỷ; Bí thư Đoàn TN; BCH HSV

Thứ năm

(11/5/2017)

         

Thứ sáu

(12/5/2017)

         

Thứ bảy

(13/5/2017)

7g00: Tham gia Chương trình Ngày Hội hướng nghiệp – tuyển sinh năm 2017 (Báo Giáo dục và Sở LĐTBXH TP.HCM tổ chức)

TT.HN&TS

TT.HN&TS

CĐ Lý Tự Trọng

TT.HN&TS

7g30: Hội thao Cụm thi đua 2 – Khối Cao đẳng năm học 2016-2017.

CĐ Công nghệ Thủ Đức

Các đội được phân công

53 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức

Các đội tham gia: Bóng đá mini, karaoke và cổ động viên.

Chủ nhật

(14/5/2017)

7g00: Tham gia Chương trình Ngày Hội hướng nghiệp – tuyển sinh năm 2017 (Báo Giáo dục và Sở LĐTBXH TP.HCM tổ chức)

TT.HN&TS

TT.HN&TS

CĐ Lý Tự Trọng

TT.HN&TS

Người trực: Thầy Nguyễn Cảnh Cam.

Quy trình biểu mẫu