Từ 01/05/2017 đến 07/05/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 07 tháng 5 năm 2017)

Thứ / Ngày

Nội dung công việc

Chủ trì

Chuẩn bị

Địa điểm

Thành phần tham dự

Thứ hai

(01/5/2017)

Nghỉ Lễ 01/5

       

Thứ ba

(02/5/2017)

Nghỉ bù Lễ 30/4 và 1/5

       

Thứ tư

(03/5/2017)

8g00: Hội ý Ban giám hiệu.

Hiệu trưởng

Trợ lý HT

Phòng họp

A3.6

BGH, các Phòng, Ban chức năng, Trợ lý HT, TT. Hướng nghiệp và TS.

13g30: Họp về chương trình chuyển đổi và chủ trương tổ chức thao giảng.

Phó HT

Chuyên môn

Trưởng các Khoa

Phòng họp

A3.6

Trưởng các Khoa.

Thứ năm

(04/5/2017)

         

Thứ sáu

(05/5/2017)

         

Thứ bảy

(06/5/2017)

8g00: Họp Chi bộ Văn phòng.

BT.Chi bộ

Chi uỷ

Phòng họp

A3.3

Các đảng viên trong Chi bộ.

Chủ nhật

(07/5/2017)

         

Người trực: Cô Phạm Thị Phi Yên.

Quy trình biểu mẫu