Từ 24/04/2017 đến 30/04/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017)

Thứ / Ngày

Nội dung công việc

Chủ trì

Chuẩn bị

Địa điểm

Thành phần tham dự

Thứ hai

(24/4/2017)

8h00: Hội ý Ban giám hiệu.

Hiệu trưởng

Trợ lý HT

Phòng họp

A3.6

BGH, các Phòng, Ban chức năng, Trợ lý HT, TT. Hướng nghiệp và TS.

Thứ ba

(25/4/2017)

9g00: Gặp gỡ ứng viên Bộ phận TT-TT-TV (thuộc P. Đào tạo)

Phó HT nội chính

P.TC-HC

Phòng họp A3.6

P. TC-HC, P. Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn, ứng viên.

Thứ tư

(26/4/2017)

         

Thứ năm

(27/4/2017)

9h00: Họp Chi bộ giảng viên.

BT.Chi bộ

Chi uỷ

Phòng họp

A3.3

Các đảng viên trong Chi bộ.

Thứ sáu

(28/4/2017)

8h00: Họp Chi bộ Đoàn thể - sinh viên.

BT.Chi bộ

Chi uỷ

Phòng CTSV

Các đảng viên trong Chi bộ.

Thứ bảy

(29/4/2017)

8h00: Họp Đảng uỷ tháng 5.

BT.Đảng uỷ

VP.Đảng uỷ

Phòng họp

A3.6

Các đảng uỷ viên.

Chủ nhật

(30/4/2017)

Nghỉ lễ 30/4.

       

Người trực: Thầy Nguyễn Xuân Kỳ.

Quy trình biểu mẫu